Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ F.H.U. G-ELEKTRO JAROSŁAW GUŁA W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z FANPAGE’A FIRMY NA PORTALU FACEBOOK

ADMINISTRATOR DANYCH

Informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarosław Guła, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. G-ELEKTRO Jarosław Guła; NIP: 6871239227, REGON: 382211005. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem: pod adresem e-mail: jgula@g-elektro.com, telefonicznie pod numerem: 792-131-423 lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Lipińskiego 51, 38-500 Sanok.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage’a Firmy na portalu społecznościowym Facebook, tj. w celu informowania użytkowników portalu Facebook o działalności Firmy, w tym bieżąca aktualizacja treści związanych z prowadzoną działalnością, a także w celu badania opinii o prowadzonej działalności. Przetwarzanie danych jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

KATEGORIE DANYCH

Administrator w ramach funkcjonowania fanpage’a Firmy na portalu Facebook przetwarza dane osobowe osób, które polubiły fanpage Firmy lub go obserwują, a także osób, które opublikowały swój komentarz lub reakcję pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub w innym miejscu fanpage’a. Wśród kategorii przetwarzanych danych znajdują się: identyfikator osoby pod którym funkcjonuje ona na portalu Facebook (tj. najczęściej imię
i nazwisko), udostępniane przez Państwa na Państwa profilu na portalu Facebook dane (w tym zdjęcia profilowe i inne widoczne dla innych użytkowników portalu Facebook zdjęcia oraz posty), treść Państwa komentarzy, anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a, dostępne za pomocą funkcji udostępnionych przez portal Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies”. Informuję, że umieszczanie przez Państwa wpisów i zdjęć pod wpisami opublikowanymi przez firmę na fanpage’u jest z Państwa strony dobrowolne. Brak podania danych nie prowadzi do uniemożliwienia korzystania z fanpage’a, jednak dostęp do niektórych funkcjonalności fanpage’a, takich jak np. jego subskrybcja, obserwowanie go, dodawanie reakcji, komentarzy oraz opinii jest jednak uwarunkowany podaniem tych danych. Imię i nazwisko lub inny identyfikator osoby korzystającej z fanpage’a nie są przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowane w celu potwierdzenia prawdziwości danych.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. W szczególności dotyczy to podmiotu jakim jest Facebook Ireland Ltd. W takiej sytuacji przetwarzanie odbywa się na określonych przez portal Facebook, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy). Ponadto dane mogą być udostępniane podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem systemów informatycznych oraz serwisów internetowych, a także podmiotom wspierającym działania marketingowe Firmy, w tym świadczącym usługi z zakresu obsługi fanpage’a w mediach społecznościowych, jednakże wyłącznie w odpowiednim zakresie i na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z nimi zawartych, co zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszego fanpage’a Facebook przetwarzać będziemy do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Dodatkowo własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO): prawo dostępu do danych, prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych, prawo do ich usunięcia oraz do ograniczenia przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

PRZEKAZANIE DANYCH

Z uwagi na fakt, że usługi świadczone przez Facebook mają zasięg globalny, w związku z ich realizacją może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na określonych przez portal Facebook, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących transferu danych (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy).

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).